MANIFEST TEGEN HET PROJECT « TUNNEL ONDER DE VIGNEMALE-BERG »

Publié le 10 février 2006, mise à jour le 11 décembre 2007

Geachte vakantieganger,

De keuze om uw vakantie in de Pyreneeën door te brengen is misschien niet de vrucht van het toeval, deze bergen zijn ook zo boeiend. Vele toeristen komen hier jaarlijks weer. De belangstelling voor onze valleien is niet aflatend.

Toch moet dit gedeelde enthousiasme de zeer grote bedreiging die zwaar weegt op de toekomst van onze valleien, niet verduisteren.Een project van een tunnel onder de berg “Vignemale” is de rust van het grootste deel van de bevolking komen verstoren. Daarom komt ActivalACTIVALAssociation contre le Tunnel Inutile dans les Vallées d’Ailleurs et du Lavedan in beweging.

Wat is ActivalACTIVALAssociation contre le Tunnel Inutile dans les Vallées d’Ailleurs et du Lavedan ? (Association Contre le Tunnel Inutile dans les Vallées d’Ailleurs et du Lavedan) “Vereniging tegen de onnodige Tunnel in de Valleien van elders en van de Lavedan”, vereniging naar de wet van 1901, gesticht in oktober 2002. Haar missie is de valleien van Argelès-Gazost en van het Hoog-Lavedan te verdedigen tegen het project van een tunnel onder de Vignemale.

Waarom een nieuwe tunnel ? Deze tunnel, 42 Km, zou Biescas (Spanje) met Pierrefitte-Nestalas (Frankrijk, la Vallée des Gaves, in welke vallei u nu op vakantie bent) verbinden. Dit project wordt gewoonlijk T.C.P. Traversée Centrale des Pyrénées (centrale doorgang v/d Pyreneeën) genoemd. Deze tunnel zou het grensgedeelte zijn van een dwars door Europa lopende, intercontinentale verkeerspool van railvrachtverkeer. (goederentransport per vrachtauto op de trein).

Om het graven van deze tunnel te rechtvaardigen, haalt men vaak het argument van toenemend handelverkeer over land tussen Spanje en Frankrijk aan (momenteel door 95% via vrachtauto’s langs beide extremiteiten van de Pyreneesche bergketen, terwijl het maritiem verkeer 42% van het globale transport verzorgt). Maar als je de kwestie een beetje nader bekijkt, dan zie je al gauw dat het nagestreefde doel heel anders is : alternatieve oplossingen om het vrachtverkeer op de rail te krijgen bestaan reeds. Er wordt eerder gestreefd naar een explosie van intercontinentale uitwisselingen, dan naar een verlichting van het vrachtverkeer via de kustwegen.

Wie wil de T.C.P. ? De druk, uitgeoefend door de presidenten van de regio Midi-Pyrénées en de provinciale regering van Aragon (Spanje) is erg groot. De Spaanse regering verdedigt hand en tand de doorgang v/d Pyreneeën onder de Vignemale. Samen wensen ze dat het Europese project van een railvrachtverkeerspool “Sines/Algésiras-Madrid-Parijs” (RTERTERéseaux Trans-Européens (de transports)-T, project N°16) in het midden v/d Pyreneeën doorgang vindt. Deze druk wordt maar al te vaak ondersteund door een te verdraagzame en zelfingenomen pers.

Korte schets van de geschiedenis van het project :

Op 13 juni 2003 wordt aan het Parlement een wetsvoorstel voorgelegd door parlementsleden v/d Hautes-Pyrénées, een studie aanvragend omtrent het traject Biescas-Pierrefitte, buiten medeweten van afgevaardigden noch de betreffende bevolking.

In april 2004, keurt het Europese Parlement het project railvrachtverkeerspool Sinès/Algésiras-Madrid-Parijs, door de Europese Commissie voorgelegd en van Europees belang verklaard, goed... maar weigert de terminologie “centraal”, aanvankelijk voorgesteld voor de “Nieuwe spoorwegdoorgang dwars door de Pyreneeën”.

Op 7 december 2004, gedurende de Frans-Spaanse Topconferentie in Saragossa, verklaart President Chirac zijn wil de “centrale doorgang van de Pyreneeën” weer opgang te brengen. Deze ontwikkeling toont de efficiëntie van de regionale en Spaanse pro-TCPTCPTraversée Centrale des Pyrénées druk.

Op 10 december 2004, legt de departementale Raad van de Hautes Pyrénées een verslag over de T.C.P. voor. Dit verslag stelt de leugenachtige pro-T.C.P. redeneringen aan de kaak : geen enkel multi-modaal station is te verwachten in Tarbes, geen enkel personenverkeer mag worden verwacht. De gevolgen op de natuurlijke bronwater-structuren zijn niet te voorzien... Vele van onze argumenten zien zich zo dus bevestigd na een zesmaands onderzoek.

Meer dan ooit weigeren wij :

 Gezichts- en geluidshinder veroorzaakt door vrachtauto-treinen. De tienduizend vallei-bewoners en vakantiegangers zullen de ononderbroken vloed van treinen niet kunnen verdragen net zomin als de geluidsoverlast, versterkt door de natuurlijke vorm van de vallei zelf.  De dreiging die weegt op de warmwaterbronnen die hun oorsprong vinden in het Vignemale-gebergte : het op laag niveau graven van een tunnel met dalende dwarsgalerijen kan de roeping van bronwaterreservoir voor Cauterets, Barèges en Luz-Saint-Sauveur ernstig in gevaar brengen.

 De ideële, lichamelijke en financiële schaden voor de vallei-bewoners. Banen in het toerisme, thermalisme, handel en landbouw zijn nauw betrokken bij deze schade.

 De verwoesting van beschermde natuurreservaten. De vallei ligt in de omgevende zone van het Nationale Park terwijl bovendien de “gave de Pau” Natura 2000 is geclassificeerd. Na de Pyreneeën worden dus uiteindelijk ook de Gers, de Lot & Garonne, de Dordogne getroffen.

 De ecologische misleiding, die bestaat uit de voorspiegeling van de T.C.P. als een ecologisch project : de T.C.P. heeft als objectief het verhogen van handelsverkeer en niet het verplaatsen van vrachtverkeer van de weg naar het spoor.

 Een economisch project ontworpen om duizenden tonnen goederen te injecteren, afkomstig uit Zuid-Oost Asië, via Singapoor en de haven van Sines, en afkomstig uit het Afrikaanse continent via Algésiras. Door de T.C.P. worden niet-plaatselijke produkties aangemoedigd, in landen waar menselijke misbruik en armoede is toegestaan.

Voor het vrachtverkeer door de Pyreneeën moeten andere oplossingen worden doorgedrukt, die menselijke en milieu-eigenschappen in acht nemen. Deze bestaan !

De aanleg van TGV-spoorlijnen aan beide extremiteiten van de Pyreneeën-keten (in de buurt van Barcelona en van Bilbao) ; de bestaande kustspoorlijnen worden door deze nieuwe lijnen ontlast ; de heropening van de spoorbaan Saragossa-Canfranc-Pau ; de Perthus ; zouden samen in staat zijn bijna 40 miljoen tonnen goederen te verwerken.

Bovendien bieden de kustspoorlijnen verbindingen met de “maritieme verkeerswegen”, goedkoper, minder energie verbruikend en ondersteund door alle grote Franse en Spaanse havens aan de Atlantische en Middellandse zee kusten, met Europese hulp. Bijv. : de lijn Saint Nazaire-Vigo voor rekening van Peugeot-Citroën, sinds 1977 ; het project Nantes Saint Nazaire-Bilbao, met als streefpunt het transport van 350.000 vrachtauto’s per jaar, zal in 2006, met een jaar voorsprong, van gang gaan.

Het nut van dit vreselijk dure project is nog nooit bewezen, noch hier noch elders, waar dan ook in de Pyreneeën !

Onze plicht is de bewoners, touristen en bevolking van aanliggende departementen in Zuid-West Frankrijk, waarvan de natuur onnodig beschadigd kan worden, te waarschuwen. Dit is de rol die de vele spandoeken, die overal opbloeien, spelen.

De Burgemeesters van het canton van Argelès-Gazost nemen een duidelijk standpunt en, samen met het Comité van Tegenstanders, weigeren categorisch de verwezenlijking van de TCPTCPTraversée Centrale des Pyrénées. Een andere vereniging, No Pasaràn, gebaseerd in Lourdes, strijdt voor dezelfde doel. Net als het overgrote deel v/d vallei-bewoners, weiger de TCPTCPTraversée Centrale des Pyrénées. Steun ons !

U kunt ons helpen in onze strijd, indien U deze juist vindt, bijv. door lid te worden, door de petitie tegen de TCPTCPTraversée Centrale des Pyrénées te ondertekenen, ofwel door Uw aanwezigheid bij toekomstige manifestaties...

Zich erbij neerleggen, is het doodvonnis van onze valleien tekenen.


calle
calle
calle